Bli medlem

Her kan du enkelt registrere deg som medlem.

Her kan du se en full oversikt over alle våre medlemsbedrifter

Fræna Næringsforum skal bidra til positiv næringsutvikling gjennom å være pådriver, iverksetter og informasjonskanal for lokalt næringsliv i Fræna. Vi ønsker å være en pådriver blant de unge, vi ønsker bidra til å skape muligheter for unike ideer.

Vi ønsker å tilrettelegge for nyetableringer og skape spennende arbeidsplasser i Fræna, samtidig som vi ønsker å bidra til å tilrettelegge for bolyst og tilbakeflytting.

Vi skal være medlemmenes talerør i viktige saker, kontaktpunkt mot kommune og offentlig forvaltning. Vi kan bidra i ulike prosesser for bedriften, rådgivingstjenester og mye mer.

 

 

BLI MEDLEM
Fyll inn feltene under og klikk
send for å bli medlem!
Firma:
Navn:
E-post:
*
Telefon:

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web