Hoppid

Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge står bak hoppid.no.
hoppid.no er eit 4-årig program for entreprenørskap, med ei årleg økonomisk ramme på om lag fem millionar kroner.

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web