Velkommen til Fræna Næringsforum!

Fræna Næringsforum skal bidra til positiv næringsutvikling gjennom å være pådriver, iverksetter og informasjonskanal for lokalt næringsliv i Fræna. Vi ønsker å være en pådriver blant de unge, vi ønsker bidra til å skape muligheter for unike ideer. Vi ønsker å tilrettelegge for nyetableringer og skape spennende arbeidsplasser i Fræna, samtidig som vi ønsker å bidra til å tilrettelegge for bolyst og tilbakeflytting.


Etablering

Fræna Næringsforum AS ble etablert i 2003.

Administrasjon: Ann Helen Rødal Dalheim (daglig leder)

Kontaktinformasjon finner du her

 

Lokasjon
Selskapet er lokalt forankret med kontorsted på Eidem Sør i Elnesvågen. Her finnes sitter også flere andre bedrifter som man samarbeider med. Fræna Næringsforum disponerer også et moderne møterom med alle video/konferanse fasiliteter som Fræna-bedrifter kan låne ved behov.


Tjenester
Fræna Næringsforum tilbyr etablererveiledning til gründere. Det satset nasjonalt på å fremme flere, unge gründere og spesielt kvinner.

Vi tilbyr informasjon og samarbeid om prosjekter, samhandlingarenaer og møteplasser.

Vi tilbyr et nettverk for næringslivet og vi tilbyr oss å være et talerør inn mot det offentlige. Vi ønsker å være linken mellom samarbeid, iverksetting og gjennomføring.

Fræna Næringsforum er senterleder for Elnesvågen Handelsforening og Bølgen Kjøpesenter. Vi bidrar i koordinering av aktiviteter og utvikling i Elnesvågen sentrum på vegne av alle medlemsbutikkene.


Velkommen til Fræna Næringsforum, www.fnf.as!© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web